درحال بارگزاری ...

ساخت در ابعاد نانو

به طور كلي دو روش جهت ساخت اشکالی با یک، دو یا سه بعد در مقياس نانو (1 تا 100 نانومتر) وجود دارد: 1) روش كاهش ابعاد یک ساختار بزرگ به کمترین میزان ممکن تا مقیاس نانومتری یا بالا به پايين (Top-Down) و 2) افزايش ابعاد از پايين به بالا (Bottom-Up) با چیدن و قرار دادن اتم‌ها و مولکول‌ها در کنار هم. هر کدام از این روش‌ها، مزایا و محدودیت‌های خاصی دارند. به عنوان مثال روش‌های بالا به پایین در ساخت نانوذرات، روش‌های ساده‌تری هستند. در صورتی که روش‌های پایین به بالا، روش‌های بسیار دقیقی می‌باشند.


education