درحال بارگزاری ...

هولوگرافی از نظر ثبت اطلاعات بر روی فیلم، به عکاسی شباهت دارد، اما شیوه‌ها و وسایل کار برای ایجاد این تصویر کاملا متفاوتند. در هولوگرافی اطلاعات مربوط به هر سه بُعد در تصویر ثبت شده است و شخص از دیدن هولوگرام احساس برجستگی در تصویر می‌کند. تفاوت هولوگرافی با برجسته‌نمایی این است که در برجسته‌نمایی فقط از یک زاویه یعنی همان زاویه‌ای که دوربین‌ها موقع عکس‌برداری مستقر بوده‌اند، می‌توان تصویر را مشاهده کرد، در حالی که در هولوگرافی، منظره‌ی بازسازی‌شده را از زوایای مختلف می‌توان دید و ناظر با حرکت دادن سر خود، تأثیر ناشی از تمامی ابعاد جسم را مشاهده می‌کند. این کار به وسیله‌ی لیزر و بازتاب لیزر از آینه‌های کروی انجام می‌شود.

education

education