درحال بارگزاری ...

انرژی جذر و مد

نیروهای گرانشی بین خورشید، ماه و زمین شرایطی را فراهم می‌آورد که سبب بالا و پایین رفتن منظم آب اقیانوس‌ها در سرتاسر زمین می‌گردد و نتیجه آن تولید امواج جذر و مدی است. به منظور بهره‌برداری از انرژی پتانسیل نهفته در جذر و مد روش‌های گوناگونی وجود دارد. برای این منظور، معمولا در دریا سد یا حوضچه‌ای ایجاد می‌کنند. در هنگام مد، آب به داخل تونل‌های تعبیه‌شده جریان می‌یابد و موجب گردش توربین‌ها و در نهایت تولید برق می‌شود. به دلیل هزینه بسیار بالای مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌ها و توربین‌های آبی، استفاده از انرژی جذر و مد مورد استقبال قرار نگرفته است. علاوه بر این، احداث این نیروگاه‌ها باعث برهم خوردن نظم اکولوژیکی در محیط زیست می‌گردد. با رعایت ضوابط زیست محیطی می‌توان انرژی جذر و مد را به عنوان جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی دانست.

education

education