درحال بارگزاری ...

انرژی زمین گرمایی

کلمه ژئوترمال یا زمین گرمایی از دو کلمه یونانی "ژئو" به معنی زمین و "ترمال" به معنی گرما یا حرارت تشکیل شده است. انرژی زمین گرمایی، حرارت موجود در عمق زمین است که از فروپاشی عناصر رادیواکتیو در عمق زمین نشات گرفته است. این انرژی که به‌صورت حرارت از اعماق زمین به سطح آن هدایت می‌شود، در صورت استخراج قادر خواهد بود کلیه انرژی مورد نیاز حال و آینده بشر را تامین کند.

education

education

education

انرژی زمین گرمایی از مناطقی که دارای چشمه‌های آب گرم و آبفشان‌ها هستند، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. به منظور استفاده از بخار و آب گرم درون زمین برای گرم کردن ساختمان‌ها یا تولید برق، چاه‌های عمیقی حفر شده و لوله‌هایی جهت انتقال آن‌ها به سطح، به اعماق زمین فرستاده می‌شوند. اگر در اعماق زمین، منابع آب طبیعی وجود نداشته باشد، آب از سطح زمین توسط پمپ به درون چاه فرستاده می‌شود تا به وسیله گرما و حرارت موجود در عمق زمین داغ شوند. در مراحل بعد، بخار تولید شده، توربین‌ها را می‌چرخاند و توربین‌ها نیز ژنراتور را چرخانده و برق تولید می‌شود.

education