درحال بارگزاری ...

انرژی زیست توده‌ای

انرژی زیست توده‌ای (بیوگاز) یک منبع انرژی برگشت‌پذیر است که از آزاد شدن انرژی شیمیایی حاصل از سوختن موادي مانند چوب، فضولات و پسماندهاي حیوانی و انسانی و برخی از زباله‌ها تولید می‌شود. با سوزاندن این مواد، انرژي شیمیایی در آن‌ها به صورت گرما آزاد می‌شود. زیست‌توده‌ها، علاوه بر ایجاد گرما که به منظور تولید الکتریسیته، مصارف خانگی، کارهای صنعتی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌توانند منبع تولید گاز متان یا سوخت‌های قابل انتقال مانند بیودیزل باشند. یکی از مزیت‌های مهم متان این است که هنگام سوختن، گاز سمی و خطرناک منو‌اکسید کربن تولید نمی‌کند. بنابراین می‌توان از آن به‌عنوان سوخت ایمن استفاده کرد. بیودیزل، دیگر سوخت مورد استفاده در صنعت حمل و نقل می‌باشد که از بقایاي محصولات غذایی همچون روغن‌هاي گیاهی و چربی‌هاي حیوانی به دست می‌آید.

education

education